Policyguiden för Kredit-/krav alt. Inköp

Hur gör ni för att fastställa och informera om er policy/handbok?

 


Upprätta och hantera Er Policy/handbok med hjälp av JuraB:s POLICYGUIDE !


Vi erbjuder 2 olika paket
 
Stora paketet:
Lilla paketet:
 
 • Ett färdigt grundförslag för er nya policy/handbok samt förändringar enligt era önskemål
 • Ett strukturerat arbetssätt för framtagande av er nya policy/handbok
 • En legalt riktig policy/handbok
 • En proffesionell presentation av er slutliga policy/handbok via ASP-tänst
 • web-applikation med redigeringsgränssnitt mm.
 • Exempel på interaktiva standardblanketter som kan användas i verksamheten, t.ex. Beställningsblankett
 • Allert-support med bevakning av legala förändringar som kan föranleda förändringar i er policy

 

 • Ett grundtextförslag för policy/handbok
 • Hjälp med ändringsarbetet till fast timersätting enligt era önskemål
 • Allert-support med bevakning av legala förändringar som kan föranleda förändringar i er policy
 • En proffesionell presentation av er slutliga policy/handbok via ASP-tänst
 • web-applikation med redigeringsgränssnitt mm.

Boka en demonstration
Klicka här  och ange dina kontaktuppgifter i e-postmeddelandet samt  "DEMO POLICYGUIDEN" i ämnesfältet på e-postmeddelandet, för en demonstration och mera information.


Våra kunder har uttryckt att policyguiden:

 • "Är en mall för att gå igenom processen"
 • "Kan liknas vid en "Cash management" studie, då en genomgång och utvärdering av hur man arbetar idag och hur man önskar att arbeta i framtiden, sker."
 • "Minimerar den egna arbetsinsatsen"
 • "Ger många nya ideér och hjälper till att snabbt komma till en mycket informativ policy/handbok"

Varför använda Policyguiden?
Länk till mera information

Vad ingår i arbetet med er policy/handbok?
Länk till mera information

Blanketter och brevmallar till policyn/handboken
I policyguidens grundversion ingår ett antal exempel på brevmallar och användbara blanketter. Dessa kan anpassas till er verksamhet enligt era behov och önskemål om funktionalitet mm. Se vidare om intelligenta blanketter genom att klicka på rubriken för detta i hemsidans vänstra meny.

Handläggningsinstruktioner i Policyguiden
För att kunna hantera arbetssituationer som inte förekommer varje dag eller för att kunna hantera en situation då den som normalt hanterar den ej är på plats, finns dessutom möjlighet att i Policyguiden göra utförliga beskrivningar i form av "Handläggningsinstruktioner".

Från dessa kan vi koppla till intelligenta blanketter/brevmallar och övriga befintliga underlag som finns i er verksamhet. Vi kan t.ex länka till en interaktiv beställningsblankett som genererar ett unikt beställningsnummer ( Se "interaktiva blanketter" i huvudmenyn för mera info ). I arbetet med Policyguiden "Stora paketet" ingår en genomgång av befintliga rutiner och kopplingar till de underlag och annat som användarna har nytta av i sitt dagliga arbete.

Referenser
Önskar du ta del av vad våra kunder tycker om Policyguiden och vad den har gett för effekter i deras verksamhet?

Klicka HÄR och ange dina kontaktuppgifter i e-postmeddelandet samt  "REFERENSER FÖR POLICYGUIDEN" i ämnesfältet på ditt e-postmeddelande