Varför använda Policyguiden?

Den tomma skärmen brukar inte inspirera till "gott författarskap". Man kanske också har idéer, men är osäker på om de kan användas i verkligheten, då de måste vara kontrollerade mot avtal, lagstiftning etc.

Policyguiden bygger på användande av standardiserade blanketter/brevmallar för de (vanligaste) händelserna som uppstår i ett affärsförhållande och där det fordras en skriftlig dialog för att kunna verifiera ett tillskrivande av antingen kund eller leverantör.

 

I de fall ni som kund väljer stora paketet av Policyguiden så utarbetas innehållet tillsammans med beställarens arbetsgrupp/representant med utgångspunkt ifrån en standardiserad grundstruktur och textmassa. Innehållet görs tillgänglig för beställaren över internet via ASP med redigeringsgränssnitt för angivna administratörer.

 

Undvik ett långt, utdraget och mycket kostsamt arbete med framtagande av policys och rutinbeskrivningar för er verksamhet, genom att använda er av JuraB:s utvecklingsverktyg Policyguiden!

 

Policyguiden ger Er bl.a:

  • En webbapplikation med redigeringsgränssnitt mm. för Er policy/handbok som görs tillgänglig i ert nätverk/intranät
  • En policy för er verksamhet i överensstämmelse med gällande lagar, regler och avtal
  • Löpande legal "Allert-support" per e-post, meddelanden om lagstiftning som kan påverka policy-/handbokstexten
  • Beskrivningar över hur era rutiner fungerar
  • Juridiskt hållbara underlag, brevmallar och blanketter för era rutiner
  • Verktyg för att kontinuerligt kunna kvalitetssäkra er Policy/Handbok
  • Verktyg för att kunna rapportera t.ex. till revisorer, direkt utföra förändringar i textinnehåll, notera önskade förändringar eller frågeställningar för kommande förändringar och beslut.

Policyguiden är till för att:

  • förenkla, ge ideér, legalt stämma av, förtydliga ansvar och befogenhet samt minimera tidsåtgång och kostnader
  • kvalietssäkra er policy/handbok och rutiner

vid utvecklandet av er inköps-/kredit-kravpolicy/handbok.

Policyguiden presenteras i ett webbgränssnitt som baseras på sk. öppen källkod, detta innebär att ni som användare av detsamma inte belastas med licenskostnader för att varje medarbetare skall kunna ta del av informationen. Policyguiden syftar till att förenkla framtagandet av er policy/handbok och löpande ge ansvariga kvalitetsäkrade rutiner för att kunna förändra och uppdatera innehållet. Därtill skall innehållet ge användarna stöd i det dagliga arbetet genom att lämna en bredare information om ämnesområdet och förenkla de situationer som kräver en reaktion från er, t.ex. i form av ett brev eller en blankett.

Ni kan också välja att göra arbetet helt själva och endast utnyttja JuraB i den mån ni behöver och då endast betala för de faktiska timmar ni använder.

Kontakta oss:

Tag kontakt med oss genom att e-posta till info@jurab.nu 

Eller:

Boka en visning genom att klicka på rubriken "DEMO ÖVER INTERNET"

(se i menyn till vänster på hemsidan.) Alternativt Ring 08-739 37 30 för att boka en 15 min. visning!