Internutbildning
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

Anlita JuraB för att genomföra en utbildning som inriktar sig helt på era behov i förhållande till era förutsättningar och er situation.

Varför internutbildning:
Att arrangera utbildning verksamhetsanpassad hos Er har många fördelar. Det innebär att utbildningen anpassas efter just era behov och förutsättningar. Det är dessutom mycket lättare att samla den berörda personalen så att alla får de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt.

Att skapa ett "team" där alla har samma grundkunskaper är en viktig del både för företaget/organisationens ansikte utåt och det ekonomiska resultatet.

Välutbildad personal trivs bättre i sina arbetsuppgifter. Det är inget nytt men trots allt en viktig del i företagets/organisationens drift, resultat och utveckling.

När JURAB genomför en kundanpassad internutbildning, så utgår vi från kundens specifika rutiner och behov. Detta ger en verklighetsanpassad utbildning samt att vi naturligtvis också kan kommentera både ert sätt att arbeta och era rutiner ,vilket ofta är ett välkommet inslag då man som oftast blir lite hemmablind.

Vilka berörs av JuraB:s kompetensområde:

Säljare, Kundtjänst, Enhetschefer
De har första kontakten med kunder och måste kunna innebörden av t ex de betalningsvillkor de säljer med, de kreditrisker som företaget/organisationen kan ta och hur kravreskontran fungerar om kunden ej betalar.

Inköpare, Personal med inköpsrättigheter
De har första kontakten med leverantören och måste kunna innebörden av t ex de betalnings- och leveransvillkor de köper med.

Reskontrapersonalen:
Angivna betalningsvillkor fungerar inte alltid i praktiken. Hur klarar man av att bemöta invändningar, räntedebiteringar eller att motivera en åtgärd?

Kravhandläggare:
En mängd beslut måste fattas som i de flesta fall är reglerade i lagstiftning och tillämpningsföreskrifter. En felaktig åtgärd eller bristfällig kunskap kan skada företagets trovärdighet gentemot kunden eller leda till onödig kundförlust.

De flesta i företaget/organisationen berörs med andra ord av JURAB:s utbildningsområde och således hela organisationens/företagets resultat och medarbetarnas trivsel.

Vad kostar det:
Ni får ett fast pris i offertform så att ni slipper oförutsedda kostnader. Att utbildningskostnaden per deltagare blir lägre än vid externa utbildningar säger sig självt eftersom Ni kan ha grupper mellan 5-30 personer.

Kontakta oss:
Tag kontakt med oss för en diskussion per telefon 08-739 37 30 för ett detaljerat förslag till kursplan och offert, eller e-posta till oss på info@jurab.nu.