Välkommen till Jurab
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

Vi är ett fristående konsult och utbildningsföretag med rikstäckande verksamhet. Vi har varit verksamma i över tre decennier och vårt kontor finns i Stockholm.

Vi kvalitetssäkrar administrativa rutiner och kompetensutvecklar våra kunder genom personalutbildning och konsultinsatser samt med skrivna eller digitala processtöd. Våra kunder återfinns i den privata sektorn från medelstora bolag till de stora börsnoterade företagen. Inom den offentliga sektorn är våra huvudsakliga uppdragsgivare kommuner, landsting och statlig förvaltning.

Vi har specialiserat oss på den lagstiftning och de rutiner som påverkar hanteringen av inköp/upphandling och fordringsunderlag/krediter med efterföljande inkasso samt rättsliga åtgärder.