Fortsättningskurs Krav
Betalningsföreläggande/Avhysning
Mål-grupp:
- Du som gått Grundkurs InkassokravHandlägger krav,
- Du som arbetar med kravverksamhe,
- Du som är ansvarig chef
Syfte:

 

Ge deltagarna kunskaper om hur den summariska processen fungerar och hur fastställelse av fordran sker. Effektivisera arbetet med de rättsliga åtgärderna i kravarbetet. Genom kunskap få ett så bra utfall som möjligt av de rättsliga åtgärderna, till lägsta möjliga kostnad.

Ur innehållet:

 

Obetalda kundfordringar. Den summariska processens tillämpningsområde. Att söka fastställelse genom betalningsföreläggande. Fakturafordringar. Skriftliga fordringsbevis. Vanlig handräckning samt Särskild handräckning. Ansökningsförfarandet i den summariska processen, med praktiska övningar. Gäldenärens bestridande. Utslag, överklagande, återvinning, förnyelseansökan, handläggningstid, avgifter och arvoden. Ackordsuppgörelser. Vad innebär konkurs. Praktiska övningar.

Tider:

Tvådagarsutbildning med möjlighet att välja endast denna andra dag, beroende på Ert behov och förkunskaper.

Kostnad:

 

2 dagar (Inkasso & Fortsättning) 5 300:- (exkl. moms)/deltagare vilket inkluderar kursavgift, dokumentation samt kaffe och lunch, fr o m deltagare nr 3, 4 600:- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Önskas deltagande i enbart en dag är avgiften 3 300:- (exkl. moms)/deltagare, fr om deltagare nr 3,  2 600:- (exkl. moms)/kurstillfälle vid samtidig beställning.

Kurs:

 

Ort Datum Kursnamn
Stockholm 2015-04-01 Fortsättningskurs Krav
  Om ovanstående datum inte passar dig tag kontakt för ytterligare genomförande datum!

KURSAMNÄLAN: info@jurab.nu eller ring 08-739 37 30