Inkassokrav
- Utsändande av inkassokrav
Målgrupp:

 

-

Du som handlägger ärenden inför inkasso/inkassobyrå och/eller utsänder inkassokrav,

-

Du som har gäldenärskontakt/kundkontakt i  fakturerings och kravarbetet,

- Du som har gäldenärskontakt i kravarbetet samt efterföljande rättsliga och exekutiva åtgärder
-

Ansvariga befattningshavare för debitering/krav och leverantörsreskontra.

Syfte:

 

Ge deltagarna kunskaper om den lagstiftning som reglerar kravarbetet samt de regler som påverkar inkassokravrutiner och rättsliga åtgärder. Att kunna kräva på ett lagenligt sätt och undvika skadeståndsanspråk. Att med större kunskap förbättra det ekonomiska utfallet i kravarbetet. Förbättra bedömningar, om och hur anstånd och amorteringsplaner ges/upprättas.
Ur innehållet:

 

Inkassolagen i praktiken samt genomgång av lagen. Känna till och tillämpa DI:s allmänna råd, vem kan man kräva. Inkassokravets utformning och innehåll. Kostnadsersättningar i kravrutinen. Hur och när upprätta amorteringsplan. Amorteringsplanens innehåll enligt gällande regler. Preskription. Genomgång av skuldsaneringslagens huvudsakliga innehåll. Praktiska övningar/frågor på inkassolagen och DI:s allmänna råd. Vad innebär konkurs. Betalningsanmaning före konkursansökan.
Tider:
Tvådagarsutbildning med möjlighet att välja endast denna första dag, beroende på Ert behov och förkunskaper.
Kostnad:

 

2 dagar (Grund & Fortsättning) 5 300:- (exkl. moms)/deltagare vilket inkluderar kursavgift, dokumentation samt kaffe och lunch, fr o m deltagare nr 3, 4 600:- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Önskas deltagande i enbart en dag är avgiften 3 300:- (exkl. moms)/deltagare, fr om deltagare nr 3,  2 600:- (exkl. moms)/kurstillfälle vid samtidig beställning.
Kurs:

 

Ort Datum Kursnamn
Stockholm 2015-03-31 Inkassokrav
 
Om ovanstående datum inte passar dig tag kontakt för ytterligare genomförande datum!
 
KURSAMNÄLAN: info@jurab.nu eller ring 08-739 37 30