Leverantörs- Kundreskontra - SNABBARE BETALNINGAR
Leverantörs- Kundfakturor, påminnelser, avgifter m.m.

Målgrupp:

 

- Kundreskontrapersonal
- Leverantörsreskontrapersonal
- Kravreskontrapersonal

Ur innehållet:

 

 • Bakgrunden till lagstiftningen.
 • När uppstår ett avtal. Vad innebär ett avtal. Kreditgivning när och hur.
 • Definition av näringsidkare i de nya reglerna.
 • Kreditgivning och fakturahantering.
 • Betalningsvillkorets funktion och betydelse.

 • Tolkning av betalnings-/räntevillkor.
 • Betalningsansvar, är vi skyldiga att betala/hur bestrider vi fakturor m m.
 • Hur hantera rutiner för order, orderbekräftelse,  faktura, betalningspåminnelse och inkasso.

 • Kostnadsdebiteringar.

 • Räntelagen, innehåll och tillämpning samt NYA lagregler
 • Olika typer av Ersättningar och avgifter enligt NYA lagregler
 • Genomgång av delar av Köplagen.
 • Förseningsersättning och räntevillkor samt regler om undersökningsperiod och betalningsplan enligt NYA lagregler.

Kostnad:

3 300,- (exkl. moms) vilket inkluderar kursavgiften, dokumentation samt för- och eftermiddagskaffe och lunch, fr. o.m. deltagare nr 3, 2 600,- (exkl. moms)/kurstillfälle vid samtidig anmälan.

Kurs:

Ort Datum Kursnamn
Stockholm 2015-03-30 leverantörs-Kundreskontra -Snabbare betalningar
Omfattning: 1 dagskurs, 09.00 - 16.00

 

Om ovanstående datum inte passar dig tag kontakt för ytterligare genomförande datum!

KURSAMNÄLAN: info@jurab.nu eller ring 08-739 37 30