Inkassohjälp
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

Marknadens billigaste sätt att utsända inkassokrav
JuraB har tagit fram en mall för dig som inte har behov av en inkassobyrå för dina enstaka behov av att utsända ett inkassokrav för en klar och förfallen kundfordran. Denna tillhandahålles GRATIS och ni kan här på vår hemsida, använda den interaktiva inkassokravsblanketten.

Hur gör man?
Ni fyller i de uppgifter som behövs i blanketten och skriver sedan ut den på er skrivare och postar inkassokravet per brev till kunden som inte har betalat er fordran.

Den interaktiva Inkassokravsblanketten uppfyller de grundläggande regler om inkasso som ställs i gällande svensk lag och som föreskrivs av Datainspektionen. Observera dock att alla andra förutsättningar enligt gällande lag och praxis måste vara uppfyllda för att ni skall kunna utsända ett inkassokrav. Är du osäker på vad som gäller, tag kontakt med JuraB.

JuraB tillhandahåller Fakturamanualen som är ett billigt och effektivt hjälpmedel för att säkerställa hanteringen av Era:

  • Kundfordringar
  • Leverantörsskulder

För att ni alltid skall ha de senaste råden och informationen om gällande lagstiftning för era kundfordringar och leverantörsskulder så klickar du på "FAKTURAMANUALEN" (i navigeringsmenyn till vänster) och ringer eller e-postar er beställning.

Minimera risken för att behöva utsända inkassokrav
Förbättra dina kunskaper om de regler som styr hur en fordran uppstår och ev. efterföljande hantering av inkassokrav samt betalningsfastställelse. Detta gör du enklast genom att du deltar på någon av JuraB:s utbildningar. Klicka på "AKTUELLA KURSER" (i navigeringsmenyn till vänster) . För att beställa ringer du 08-739 37 30 eller e-postar till info@jurab.nu 

Kan du svaren?

  • NÄR KAN ETT INKASSOKRAV UTSÄNDAS?
  • NÄR KAN MAN TA BETALT FÖR ETT INKASSOKRAV?
  • VAD GÄLLER FÖR INKASSOKRAV TILL KONSUMENT RESPEKTIVE NÄRINGSIDKARE?
  • HUR BERÄKNAS DRÖJSMÅLSRÄNTAN?
  • KAN JAG KRÄVA UT PÅMINNELSEAVGIFTEN?

Svaren på denna typ av frågor och många därtill får du på någon av JuraB:s utbildningar. Klicka på "AKTUELLA KURSER" (i navigeringsmenyn till vänster) . För att beställa ringer du 08-739 37 30 eller e-postar till info@jurab.nu 

Länk till interaktiv inkassoblankett