Brev/blanketter
- Ditt Konsult & Utbildningsföretag i affärsjuridik

Att använda digitala blanketter med funktionalitet är en klar ekonomisk och hanteringsmässig vinst då inga tryck och lagringskostnader uppstår.

Varför använda digitala blanketter?
Uppdateringar och förändringar i en elektroniskblankett sker direkt efter fastställt innehåll och förändringen når alla användare direkt. Vid användandet av pappersblanketter måste en ny omgång av original och tryck samt distribution och kassering av tidigare ej använda pappersblanketter genomföras. Detta innebär betydande kostnader för organisationen.

Standard blanketter & brev
För att underlätta medarbetarnas dagliga arbetssituation kan stöd i form av standardblanketter och brev vara en stor hjälp. För att kontrollera blankettens/brevets juridiska aspekter samt tips och råd om innehållet och funktionerna sköts framtagandet av era specifika blanketter/brev med hjälp av JuraB:s konsulter.

Ämnesområden och blanketter/brev som kan omnämnas och för vilka JuraB kan leverera kundanpassade intelligenta blanketter är t.ex.

 • Inköps/upphandlingsprocessen
  • beställningsblanketter
  • bekräftelser
  • brevmallar för invändningar gentemot en leverantör
 • Kredit-kravprocessen
  • Ansöknings-/kunduppgiftsblanketter
  • Påminnelsebrev
  • Inkassoblanketter
  • Brevmallar för svar på kundinvändningar

Vad mer kan intelligenta blanketter åstadkomma?
Beroende på vilken lösning man väljer kan en intelligent blankett/brevmall bl.a.

 • Hämta data ur en databas t.ex. adressuppgifter
 • Generera unika nummer, t.ex. för beställningsnummer
 • Utföra beräkningar
 • Insamla "data" som användaren ifyllt  på blanketten
 • Insamlat "data" kan erhållas i många olika format t.ex. excel, XML, Html
 • Insamlat data kan överföras till befintliga system

Vill du veta mera om detta tag kontakt med JuraB genom att Klicka HÄR och ange dina kontaktuppgifter i e-postmeddelandet samt  "INTELLIGENTA BLANKETTER" i ämnesfältet på ditt e-postmeddelande.

Titta på hur en blankett kan se ut och fungera genom att klicka på nedanstående länkar. De exempel du finner nedan har olika typ av funktionalitet. OBS! Som kund väljer du den funktionalitet och layout som passar er verksamhet och förutsättningar.

Anmärkning mot faktura

Anmärkning mot leverans

Enkel beställningsblankett

Beställningsblankett - beställningsnr.